Zebranie Zarządu Wojewódzkiego SPSM dn. 27.01.2022

Na wstępie posiedzenia zostało przedstawione zestawienie odpisów beneficjentów 1% odpisów podatkowych za rok 2020 z terenu całego kraju.

W ramach odpisów na konto SPSM wpłynęło 1.508.845 zł.
Do 10zł odpisało 1433 beneficjentów co stanowi 0,54% wszystkich odpisów,
od 10 zł do 20zł odpisało 2053 beneficjentów co stanowi 2,05% wszystkich odpisów, od 20 zł do 50zł  odpisało 5649 beneficjentów to jest 9,93% wszystkich odpisów, od 50 zł  do 500 zł odpisało 3697 beneficjentów to jest 41,36% wszystkich odpisów, od 500 zł do 1000 zł odpisało 231 beneficjentów  to jest 10,70% wszystkich odpisów, powyżej 1000 zł odpisało 149 beneficjentów co stanowi 35,41% wszystkich opisów.

Zgłoszono członków SPSM do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych  na portalu podatki.gov.pl.

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.