English

Małopolska Help the School Association

"Małopolska" Help the School Association (Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska") has been supporting the students, parents and all educational workers for 25 years. Our main goal is to work with the schools and for the schools in our region as well as helping those who care deeply about the development of Polish young people.

Since 2 September 2005 we have been one of the organisations which hold the title of the PUBLIC ADVANTAGE ORGANIZATIONS.

By filling in our name (Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska) and our KRS number into your tax return you can take part in the action which enriches our schools' educational base as well as helps us work on our statute activities.

Here we would like to thank all teachers, parents and sponsors for the trust they have given us.

We would like to invite all people who care about Polish educational system to help us fulfil our activities.

If you are the head teacher of a school please visit the site ‘1% DLA NASZEJ SZKOŁY`

According to the decision of the Małopolska region speaker the schools are allowed to organize, with our help, public fund raisings and sell our stamps. (click CEGIEŁKI)

For all the ambitious schools we have organized a special club KLUB PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ which gathers the schools with both education and non-educational special achievements.

We would like to invite willing sponsors to help our organisation.

Our travel club BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ ‘SALAMANDRA' organises interesting and attractive holiday camps for students. We also help organise tourists' stay in our region.

We have created a special scholarship for the students who are artistically gifted or really good at sport.

We cooperate with our regional government as well as with other non-government organisations.

If you want to join us, organise a local club of our association in your school (SPOŁECZNY KOMITET). By doing so you open new opportunities for your school. You will be able to raise funds for your school which can be used to enlarge your educational base.

Schools and students are in a constant need. All help is precious, that is why we appeal to all those willing to help. (APELUJEMY )

If you are still interested please fill in our membership card (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA)

We hope that you will help us!

The regional management of
Stowarzyszenie Pomocy Szkole ‘Małopolska'

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.