Zbiórki publiczne

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498), zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, ogólnodostępnych na określony, zgodny z prawem cel, pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub na cele religijne.
Stosownie do powyższego zbiórką publiczną jest wyłącznie zbieranie bezinteresownie przekazywanych funduszy (datków) lub rzeczy w miejscach publicznych na wyznaczony cel. Zbiórka polegająca na sprzedaży nie podlega ww. regulacji, co oznacza, że nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i rejestracji na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych.
Dopuszczalna jest rejestracja zbiórki publicznej z wykorzystaniem „cegiełek” jedynie w sytuacji, gdy cegiełki bez nominalnej wartości/ ceny, rozdawane będą przy okazji zbiórki dobrowolnych datków np. do puszek kwestarskich.

 

Pragniemy przedstawić listę placówek które  w roku 2018 skorzystały z możliwości uzyskania dotakowych środków w postaci zbiórki z wykorzystaniem znaczków cegiełek:

1. SP Nr 2 Rabka Zdój - 370 szt znaczków po 3 złote o wartości 1110,00 zł

2. ZS Gastronomicznych Nr 1 Kraków  - 370 szt znaczków po 3 złote o wartości 1110,00 zł i 140 znaczków po 5 zł o wartości 700,00 zł. Ogółem 1810,00 zł 

3. ZSZ Małopolska Szkoła Gościnności Myślenice  - 1000 szt znaczków po 5 złotych o wartości 5000,00 zł

4. ZSO Liceum Ogólnkształcące Myślenice - 560 szt znaczków po 5  złotych  o wartości 2800,00 zł 

5. SP Nr 98 Kraków - 500 szt znaczków po 5 zł o wartości 2500,00 zł

6. ZS im. W. Witosa Sucha Beskidzka 750 szt. znaczków po 5 zł o wartości 3750,00 zł.

7. SP Nr 58 Kraków 323 szt znaczków 3,00 zł  o wartości 969,00 zł

8. SP Nr 3 Myślenice 600 szt znaczków 5,00 zł  o wartości 3000,00 zł

9. SP Nr 3 Stróża  109 szt znaczków 7,00 zł  o wartości 763,00 zł 

10. SP Nr 86 Kraków 100 szt znaczków 3,00 zł, 100 szt znaczków 5,00  o wartości 800,00 zł 

11. ZSO nr 8 Kraków 150 szt znaczków po 5,00 zł i 58 szt. znaczków po 7 zł o wartości 1156,00 zł

12.SP Nr 18 Kraków 182 szt znaczków po 2,00 zł o wartosci 364,00 zł

13. ZS Ekonomicznych Nr 2 Kraków 150 szt znaczków po 5,00 zł o wartosci 750,00 zł

14. SP Nr 40 Kraków 517 szt znaczków po 5,00 zł o wartosci 2585,00 zł

 

20.796,25  zł uzyskały placówki w ramach zbiórki z wykorzystaniem znaczków.

 

Szczegółowe informacje o zbiórkach publicznych dostępne są na stronie portalu www.zbiorki.gov.pl 
Wydział Zbiórek Publicznych
Departament Administracji Publicznej, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
mswia.gov.pl

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.