DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W EDUKACJĘ W MIEŚCIE I GMINIE WIELICZKA

Trwają prace budowlane w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 .
  Głównym celem inwestycji jest:
-rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony
wejściowej frontowej , segmentu dydaktycznego o wysokości trzech kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami.
  Projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie
piwnicy dodatkowej powierzchni szatni , holu wejściowego , pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełno-sprawnych ,
- budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
- modernizacja parkingu dla samochodów osobowych ,
- przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.
W latach 2016-2017 wybudowano kompleks sportowy ( sala gimnastyczna , boisko wielofunkcyjne w tej Szkole).
Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej niewymiarowej sali gimnastycznej , która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę oraz budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.
  Obecna realizacja związana jest z poprawą infrastruktury przy SP nr 3 podkreślił Pan Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. UMIG Wieliczka   PLUS WIELICZKI  sierpień 2023
 

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.