Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Powiatowego Kraków Powiat

W dniu 11.03.2017 r., o godz. 10.00 w Krakowie przy ul. B. Chrobrego 9, odbyło się walne spotkanie członków Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „ Małopolska” Kraków - Powiat.
W spotkaniu wzięło udział zgodnie z listą obecności 18 osób.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Pan Bogdan Piotrowicz, który jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Zebrania. Protokolantem została Renata Chmielewska.
Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad. Zgromadzeni członkowie zatwierdzili porządek obrad jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i Uchwał i Wniosków.
Podczas zebrania wybrano nowe składy Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Powiatowy:
1. Przewodniczący Zarządu – Konrad Szymacha
2. Z – ca przewodniczącego – Barbara Dec
3. Sekretarz – Anna Chmielińska
4. Skarbnik – Sandra Jazgar
5. Członek zarządu – Małgorzata Cygan
Powiatowa Komisja Rewizyjna:
1. Sławomir Burek
2. Paweł Wiszniewski
3. Barbara Chrząszczak
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Po zakończeniu wyborów prowadzący zakończył zebranie.

Zebranie protokołowała – Renata Chmielewska
Zdjęcia - Renata Chmielewska.

Galeria zdjęć

UWAGA!

Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Wszyscy użytkownicy naszego serwisu mają prawo do zachowania prywatności i poufności. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego serwisu. Informacje, które zapisywane są przez przeglądarkę internetową w postaci plików cookies i pobierane przez nasz serwer są anonimowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r i wprowadzonymi z dniem 22 marca zmianami, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego, zawartych w plikach cookies. dowiedz się więcej.